Co podpoříte: konto Crosspoint Tobě

Konto Crosspoint Tobě vzniklo jako okamžitá sociálně zdravotní pomoc pro děti s cystickou fibrózou a jejich nejbližší. Cílem sbírky je pomoc rodině v těžké životní situaci, která je s nemocí spjata. Pomoc bude zajištěna finančními prostředky nebo pomůckami, které si rodina sama nemůže dovolit. Díky tomu může konto Crosspoint Tobě výrazně pomoci rodině ve zvládání této situace. Finanční prostředky na konto získáváme díky našim dárcům a partnerům, kteří  pravidelně podporují naše projekty, zapojení dobrovolníků do dobročinných štafet na Olomouckém půlmaratonu, nákupu vstupenek na Adventní benefiční koncert a dalším aktivitám. Vybrané peníze již nyní putují do poslední koruny potřebným.

Crosspoint Olomouc je nezisková organizace, která podporuje rodiny dětí trpící cystickou fibrózou a jinými chronickými nemocemi. Crosspoint je partnerem Fakultní nemocnice Olomouc a pracuje pod záštitou primátora statutárního města Olomouc. Spolupráce je dlouhodobá a systematická. Díky příspěvkům dárců mohla organizace pro Dětskou kliniku nakoupit speciální přístroje usnadňující léčbu dětí nemocných cystickou fibrózou nebo podpořila ozdravné tábory spolku Alergo. Pomoc poskytla také komunitnímu centru pro seniory Archa, spolupracovala s charitativní organizací ADRA a s Dětským fondem OSN UNICEF. Za šest lest své existence Crosspoint pomohl potřebným více než pěti miliony korun především od dárců z řad firem, živnostníků i jednotlivců.