O benefici: pomozte Lesům i nemocným

Zapojte se 12. nebo 13. října, následně pak v neděli 20. října nebo 3. listopadu 2019 do unikátní lesní benefice! Přijďte si užít krásný víkendový den v Březové u Litovle a pomozte vysazením stromů znovu obnovit les postižený kůrovcem. Navíc za každý vámi vysazený strom věnují Statutární město Olomouc a Lesy města Olomouce na konto Crosspoint Tobě 5 korun.

Celý výtěžek z víkendové lesní benefice pak podpoří pacienty s cystickou fibrózou a dalšími chronickými nemocemi ve Fakultní nemocnici Olomouc.

Stromy Tobě

Osud jim nedopřál dobrý příběh díky kůrovci. Nyní máš šanci udělat dobrou věc a dát jim nový život. Přijď a vysaď nový les. Stromy tak budou znovu sloužit Tobě! Budeš pod ně zase chodit odpočívat. Znovu Ti dají stín, energii i čerstvý vzduch. Stromy Tobě!

Co podpoříte: konto Crosspoint Tobě

Konto Crosspoint Tobě vzniklo jako okamžitá sociálně zdravotní pomoc pro děti s cystickou fibrózou a jejich nejbližší. Cílem sbírky je pomoc rodině v těžké životní situaci, která je s nemocí spjata. Pomoc bude zajištěna finančními prostředky nebo pomůckami, které si rodina sama nemůže dovolit. Díky tomu může konto Crosspoint Tobě výrazně pomoci rodině ve zvládání této situace. Finanční prostředky na konto získáváme díky našim dárcům a partnerům, kteří  pravidelně podporují naše projekty, zapojení dobrovolníků do dobročinných štafet na Olomouckém půlmaratonu, nákupu vstupenek na Adventní benefiční koncert a dalším aktivitám. Vybrané peníze již nyní putují do poslední koruny potřebným.

Crosspoint Olomouc je nezisková organizace, která podporuje rodiny dětí trpící cystickou fibrózou a jinými chronickými nemocemi. Crosspoint je partnerem Fakultní nemocnice Olomouc a pracuje pod záštitou primátora statutárního města Olomouc. Spolupráce je dlouhodobá a systematická. Díky příspěvkům dárců mohla organizace pro Dětskou kliniku nakoupit speciální přístroje usnadňující léčbu dětí nemocných cystickou fibrózou nebo podpořila ozdravné tábory spolku Alergo. Pomoc poskytla také komunitnímu centru pro seniory Archa, spolupracovala s charitativní organizací ADRA a s Dětským fondem OSN UNICEF. Za šest lest své existence Crosspoint pomohl potřebným více než pěti miliony korun především od dárců z řad firem, živnostníků i jednotlivců.

Nemůžete dorazit na lesní benefici Stromy Tobě?

Nemůžete dorazit na lesní benefici Stromy Tobě? Tak přispějte libovolnou částkou na konto CROSSPOINT TOBĚ a podpořte pacienty s cystickou fibrózou a dalšími chronickými nemocemi ve Fakultní nemocnice Olomouc.

Číslo účtu: 286296977/0300

Registrace: Zajistěte si své místo

Registrace ukončeny.

Děkujeme za vaši účast

Pro firemní kolektivy:
zapojte se společně

Hledáte způsob, jak posílit týmového ducha kolektivu a být společensky odpovědnou firmou? Přihlaste se nám e-mailem. Zajistíme pro vás 500 až 1000 sazenic stromů, které uhradíte částkou 20 Kč/sazenici a vysadíte na benefici Stromy Tobě 2.10. popřípadě v jiný domluvený termín. Místo pak označíme pamětní cedulí s logem vaší firmy a datem zasazení stromů.

info@crosspoint-olomouc.cz

Partneři

Olomouc
Lesy města Olomouce
Dopravní podnik města Olomouc
Fakultní nemocnice Olomouc
Nadace ČEZ
TESCOSW
Okresní hospodářská komora Olomouc
MamiArt s.r.o.